דף הבית בלוג מנהלת בית הספר מידע להורים פינת יועצות חדר מורים יצירת קשר
 
 
 
תקנון בית הספר המובא בזאת לידיעתכם, נועד לאפשר לתלמידים, מסגרת לימודית וחברתית נעימה ומסודרת. משמעת עצמית, דרך דיבוריכם ואופן התנהגותכם עם חבריכם, מוריכם וצוות העובדים, הינם כללי יסוד המבטיחים בניית חברה טובה, בריאה ויפה יותר.

תקנון בית הספר מקיף ז' הקריה תקנון בית הספר המובא בזאת לידיעתכם, נועד לאפשר לתלמידים, מסגרת לימודית וחברתית נעימה ומסודרת. משמעת עצמית, דרך דיבוריכם ואופן התנהגותכם עם חבריכם, מוריכם וצוות העובדים, הינם כללי יסוד המבטיחים בניית חברה טובה, בריאה ויפה יותר. זכרו ! הקפדה על התנהגות טובה וקיום הוראות התקנון, יבטיחו את מהלכם התקין של לימודיכם. תלמידים החושבים שנהגו כלפיהם שלא כדין, זכותם לערער בכתב בפני מחנך הכיתה, רכז השכבה או ראש החטיבה, תלמידים אינם רשאים לעשות דין לעצמם בטרם התקבל ערעורם. תוכן עניינים הופעה , תלבושת.pdf נוכחות, איחורים והיעדרויות.pdf תלמידות ונוהלי היבחנות.pdf התנהגות הולמת בבית הספר.pdfשמירה על סביבה וחזות ביהס.pdfמניעת אלימות.pdf7.pdf שימוש בטכנולוגיה תוך שמירה על כבוד האדם בביה"ס ומחוצה לו התנדבות וכל פעילויות בביהס ומחוצה לו.pdfאיסור עישון.pdfאיסור הבאת אלכוהול ושימוש בו.pdfתורנות כיתה.pdfזכאות לתעודות ייחודיות.pdfלוח צלצולים.pdf

 
 
מגמות ייחודיות
מידע להורים
מעורבות חברתית
למידה בחירום
הערכה חלופית
מצוינות והצטינות
תחרויות ארציות
מרחב חברתי-ערכי
מידע לתלמידים
טקסים
למידה משמעותית
שבוע אקדמיה
סקרים ומשובים
מעורבות קהילתית - אירועים
כתבו עלינו בעיתון
מערכת שעות
יעוץ - פורומים